Olemme luontoselvityksiin ja luonto-
vaikutusten arviointeihin erikoistunut suunnittelutoimisto.

Tinkimätön ja huolellinen työmme on
testattu jo sadoissa erilaisissa hankkeissa,
joissa olemme olleet asiantuntijana vuodesta 1986.
lue_lisaa
Palvelut
Luontoselvitykset
vahajarvenkallio
Olemme tehneet satoja luontoselvityksiä eri puolilla Suomea noin kahdensadan kunnan alueella...
>> Lue lisää
Luontoalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat
luontoalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat
Envirolla on monipuolinen kokemus luontoalueiden hoidon ja käytön suunnittelutehtävistä, joissa korostuu kyky sovittaa eri intressitahojen näkemykset ...
>> Lue lisää
Ympäristövaikutusten arviointi
vahajarvenkallio
Enviro on ollut luontoasiantuntijana lukuisissa ympäristövaikutusten arvioinneissa. Olemme arvioineet luontoon kohdistuvia vaikutuksia mm. kaava-alueiden, ...
>> Lue lisää